Amacı
Amacı

Amacı

Atatürk ilke ve inkilaplarının takipçiliğini yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında savaşa fiilen katılmış, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin anılarını yaşatmak.
Gazi ve dul eşlerinin tanışmalarını temin etmek, dayanışmalarını sağlamak.
Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
Üyelerin yasalardan doğan haklarını takip edip sonuçlandırmak.
Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede ŞEHİT veya GAZİ olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak,
Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı kalarak, milletimizin ülkesi, devleti, tarihi ve inançları ile beslenen milli kültürü ile sonsuza dek varlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.