Üyelik Başvurusu
Üyelik Başvurusu

Dernek üyeleri üç grupta toplanır;

  • Tabii Üyeler,
  • Asil Üyeler,

  • Fahri Üyeler.

Tabii Üyeler: 2847 sayılı kanunun 4. maddesine uyanlar. Asil Üyeler: Derneğe yazılı müracaat eden tabii üyeler, yönetim kurulunun onayı ile asil üye olurlar. Asil üyeler Dernek Tüzüğüne uymak ve aidat ödemekle yükümlüdürler. Fahri Üyeler: Derneğe maddi ve manevi değer sağlayan kişiler yönetim kurulunun kararı ile
fahri üye olabilirler.
Fahri üyelerin oy hakkı ve aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Üyeliğe Müracaat: Tabii üye, asil üyelik için;

  • Gazi kartı fotokopisi

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • 2 Adet fotoğraf ile müracaat formunu doldurarak derneğe başvurabileceklerdir.

Müracaat Formu ön yüzü için tıklayınız. Müracaat Formu arka yüzü için tıklayınız.

Müracaat, istenilen belgeler ve müracaat formu düzenlenerek mektup ile de yapılabilir.
Üyelik müracaatında ve müteakip yıllarda aidat ödemesi için ilgili banka hesap numaraları:

(Açıklama: Bu hesap numarasından havale bedeli alınmamaktadır.)
Türkiye Halk Bankası Ankara Cebeci Şubesi
Hesap No: 209 16 0000 49

T.C. Ziraat Bankası Ankara Cebeci Şubesi
Hesap No: 39009036-5004