Gazi Hakları
Gazi Hakları

Gazi Hakları

MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR

1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN SAĞLANAN HAKLAR:
a. Şeref Aylığı:
(1) Sosyal Güvencesi Olanlara: 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.
(2) Sosyal Güvencesi Olmayanlara: 30 günlük net asgari ücret tutarı ödenir.
(3) Dul Eşe: Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır.

b. Sağlık Hizmetlerinden Ücretsiz İstifade:
Şeref Aylığı alanlarla bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile 18 yaşına kadar olan çocukları ve yüksek öğrenim gören 25 yaşına kadar çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz istifade ederler. (Gazi ve eşinden; katılım payı alınmaz, özel hastanelere sevk şartı aranmaz ve ilave ücret alınmaz.)

c. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma:
Şeref aylığı alanlarla bunların eşleri, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

2. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN HAKLAR:
a. Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması: Muharip Gazilerin çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.

b. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımda ek puan verilmesi: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlara başvuran muharip gazi eş ve çocuklarının baba veya eşinin gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

c. Vefat eden Muharip Gazi için askeri tören düzenlenmesi: Erbaş ve Er Muharip Gaziler için D tipi (1 Manga) askeri tören düzenlenir. Muharip Gazinin vefatı halinde yakınları garnizon komutanlıklarına veya şube ve temsilciliklerimize müracaat edebilirler.

3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SAĞLANAN HAKLAR:
a. İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt:
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır

b. Yüksek Öğretimde Öğrenci Katkı Payı ve ikinci öğretimde öğrenim ücreti alınmaması:
Her yıl alınan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; muharip gazilerin çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır.

4. KAMU / ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER HAKLAR:
a. Elektrik Tüketiminde Ücret İndirimi: Muharip Gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır. Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler Gazi Tanıtım Kartı ve ikametgah belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur. (Her yılın Ocak ayında ilgili kurum ile kayıt güncellemesi yapılması gerekmektedir.)
b. Su Tüketiminde Ücret İndirimi: Belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti, % 50′den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler Gazi tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunur.
c. Muharip Gazi Çocuklarının Devlet Yurtlarından Ücretsiz Yararlanması: Yüksek Öğrenimde okuyan Muharip Gazi çocukları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan ücretsiz yararlanır.
ç. Muharip Gazi Çocuklarına Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs Verilmesi: Yüksek Öğrenimde okuyan Muharip Gazi çocukları bu burstan öncelikli olarak yararlanıyor.
d. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Misafirhane ve Sosyal Tesislerden İstifade: 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca gazilerimizin eş, anne, baba ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılıyor.
e. Spor Müsabakalarından Yararlanma: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarına ücretsiz giriş.
f. Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi,şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir.
g. Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme: Turizm ve Kültür Bakanlığına ait müzelerden, tarihi, turistik ve ören yerlerden ücretsiz istifade.
ğ. Hac görevi için kontenjan sağlanması: Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl için planlanmaktadır.
h. Digitürk’ten Gazilere %50 indirim.
ı. Gaziler, gazi kartlarını göstermek kaydı ile, kamu kurumlarına ait otoparklardan ücretsiz istifade edebileceklerdir. (Başbakanlık 2012/16 sayılı genelge ile yayınlanan “Trafik Güvenliği Eylem Planı” Madde:D Fıkra:3)

i. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin, “Ziraat Odaları Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hakkındaki Yönetmeliği” (Madde 11/A) gereği; Ziraat Odalarına kayıtlı olan; Harp ve Vazife Şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmamaktadır.

j. THY (Türk Hava Yolları) tarafından iç hat seferlerinde %20, dış hat seferlerinde %40 indirim uygulanmaktadır.

k. PTT Genel Müdürlüğü Şehit yakınları ve Gazilere aile fertlerine gönderecekleri kargo ve APS kuryelerinde %10 indirim uygulamaktadır.